Pri predaji nehnuteľností si realitná kancelária účtuje províziu dohodou, alebo vo výške od 1,5 – 3% z realizovanej kúpnej ceny, v závislosti od výšky kúpnej ceny a potrebných úkonov súvisiacich s predajom.

V rámci provízie sú hradené tieto služby:

  • Sprostredkovanie kúpy, predaja, výmeny a prenájmu nehnuteľností
  • Obhliadky nehnuteľností
  • Vyhľadávanie nehnuteľností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta
  • Zabezpečenie komplexného právneho servisu (Kúpne zmluvy, Nájomné zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Návrhy na vklad na správu katastra, splnomocnenia, zabezpečenie listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy,…)
  • Zabezpečenie vypracovania odborného znaleckého posudku
  • Zabezpečnie vyhotovenia geometrického plánu, vytýčenie pozemkov
  • Kompletne služby od prvého kontaktu s klientom cez vypracovanie potrebných tlačív a zmlúv až po odovzdanie nehnuteľnosti.
  • Komplexné spracovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti
  • Bezplatná inzercia na vlastnej webovej stránke, realitných portáloch, regionálnych printových médiách a našich vývesných tabuliach

Cenník vo formáte *.DOC

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Join The Discussion